Hier sehen Sie eine Snowboarderin am Kasberg in der Grünau

Vítejte v Traunsee-Almtal

Unterkunft buchen

Ihre Anfrage

Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Ihre bekannt gegebenen Daten (E-Mail-Adresse, Anfrage, Name) werden vom TVB Ferienregion Traunsee ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und nur dann weitergegeben, wenn die Anfrage von Dritten (z.B. touristische Leistungsträger) zu beantworten ist. Siehe auch Datenschutzerklärung.

Zimní karta Solné komory

Využijte cenových výhod, které nabízí zimní karta Solné komory.

Výhody s kartou „SOLNÁ KOMORA Winter-Card“

Slevy až 25 % p?i návšt?v? muzeí, lázní a wellness za?ízení, solných dol?, jízd? na ko?ském sp?ežení, v lyža?ských p?j?ovnách a školách, p?i nákupu a jiných sportovních aktivitách.

Tdo areálu (pouze v angli?tin?)

Kartu obdržíte zdarma p?i pobytu od 3 nocí u turistických informa?ních kancelá?í v Solné komo?e.
Kartu si mohou zakoupit i domácí obyvatelé, obyvatelé s p?echodným bydlišt?m a trvalí táborníci. Cena EUR 4,90.


Platnost karty
Všeobecná doba platnosti: od 01. listopadu  do 30. dubna, po celou dobu Vaší dovolené. Karta platí 21 dní od data vystavení a zakoupit si ji mohou i domácí obyvatelé a obyvatelé s p?echodným bydlišt?m.

 

Karta je nep?enosná
a platná pouze zcela vypln?ná (na zadní stran?). D?ti do 15 let nepot?ebují žádnou kartu a mají p?esto nárok na slevy v doprovodu rodi?? (s kartou).