© Foto: TVB Traunsee-Almtal/Robert Maybach: Hinterer Langbathsee
Hier jausnen 4 Personen am Langbathsee
© Foto: TVB Traunsee-Almtal/Robert Maybach: Hinterer Langbathsee
Hier sehen Sie 4 Personen beim Jausnen

Prohlášení o informační povinnosti (Prohlášení o ochraně osobních údajů) 

Pro společnost Tourismusverband Traunsee-Almtal jako subjekt zodpovědný za zpracování osobních údajů  je ochrana Vašich osobních údajů velmi důležitá – týká se to veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikující fyzické osobě. Vaše údaje se budou zpracovávat pouze na zákonném nebo důvěrném základě, na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci oprávněného zájmu pro konkrétní a definované účely (čl. 6 GDPR).  S Vašimi osobními údaji budeme zacházet důvěrně a budeme dodržovat veškerá ustanovení týkající se ochrany osobních údajů (především GDPR, DSG spolkového telekomunikačního zákona).

Navázání kontaktu / dotazy

Dotazy nám můžete posílat přes naše webové stránky nebo telefonicky. Vaše uvedené údaje (e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo, zájmy) se použijí pro zpracování Vašeho dotazu  (čl. 6 (1) pís. b. GDPR) nebo na základě našeho oprávněného zájmu  (čl. 6 (1) pís. f. GDPR) pro poskytování co nejlepších turistických informací / servisu a předávají se dále pouze odpovídá-li na dotaz třetí osoba (např. turistický poskytovatel služeb).

 

Informační zpravodaj

Na našich stránkách máte možnost objednat si informační zpravodaj. K tomu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a Váš souhlas se zasíláním informačního zpravodaje. Hned po přihlášení k odběru informačního zpravodaje Vám zašleme potvrzující e-mail s odkazem k přiíhlášení  (Double Opt-in).

 

V rámci tohoto procesu budou uložené Vaše předané údaje (e-mailová adresa, zájmy, nepovinně: oslovení, jméno a příjmení) a uložené a zpracované pomocí automatického zpracování dat. Tyto údaje se budou zpracovávat výhradně pro zasílání informačního zpravodaje a nebudou předávány třetím osobám. Zpracování se provádí na základě souhlasu (čl. 6 (1) pís. a. GDPR; § 107 spolkového zákona o telekomunikacích). Samozřejmě se můžete kdykoliv a bezplatně znovu odhlásit aktivací tlačítka k odhlášení (v každém informačním zpravodaji).

Objednávky katalogů

Na našich webových stránkách máte možnost objednat katalogy, mapy atd. Vaše uvedené údaje (oslovení, jméno a příjmení, adresa, e-mail, volitelně: titul, telefon) se použijí výhradně pro zasílání požadovaných produktů a předávány dál pouze v případě, že to je nutné pro zpracování (např. turistické veřejné služby, zpracovatelé zakázky). Zpracování se provádí na základě (před)smluvních opatření (čl. 6 (1) pís. b. GDPR) na základě našeho oprávněného zájmu  (čl. 6 (1) pís. f. GDPR) poskytnout co nejlepší informaci / servis Vám rádi zašleme i nejnovější vydání. Jestliže si nepřejete žádné další zasílání poštou, můžete Váš souhlas kdykoliv odvolat na adrese info@traunsee-almtal.at

 

Žádosti o zaměstnání

Na našich webových stránkách máte možnost zaslat nám žádost o zaměstnání. Vaše uvedené údaje (jméno, kontaktní údaje, datum narození, národnost, dokumenty žádosti, podklady) použije společnost Tourismusverband Traunsee-Almtal výhradně za účelem procesu žádosti o zaměstnání pro konkrétní volné pracovní místo resp. pro iniciativní žádost a zpracují se pomocí automatického zpracování dat na základě (před)smluvních opatření (čl. 6 (1) pís. b. GDPR). Uchovávání Vašich údajů po dobu 12 měsíců se provádí na základě Vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 (1) pís. a. GDPR) a můžete ho kdykoliv odvolat e-mailem na adrese info@traunsee-almtal.at. Uchovávání Vašich údajů se provádí podle zákonných ustanovení.

 

Předávání údajů

K předávání Vašich údajů dochází pouze po udělení Vašeho souhlasu (čl. 6 (1) pís. a. GDPR), na základě (před)smluvních opatření resp. je-li to nutné v rámci realizace zakázky (např. poskytování služby) (čl. 6 (1) pís. b. GDPR), je-li to na základě zákonných ustanovení úřadům, soudům nebo jiným veřejným institucím povinné (čl. 6 (1) pís. c. GDPR) nebo na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 (1) pís f. GDPR) pro poskytnutí nejlepší možné informace / servisu.

 

Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Jedná se o malé textové soubory, které Váš vyhledávač ukládá na Vašem koncovém zařízení. Cookies nejsou škodlivé, umožňují analýzu uživatelů webových stránek a podporují uživatelskou přívětivost webových stránek a tím i uživatelů a slouží zjišťování statistických údajů používání webových stránek a analýze zlepšování nabídek. Některé cookies zůstávají uložené na Vašem koncovém zařízení než je smažete a umožňují nám rozeznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě. Zpracování se provádí na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 (1) pís f. GDPR) optimalizovat uživatelskou přívětivost a poskytnout Vám co nejlepší informace / servis.

 

Použití cookies můžete ovlivňovat a Váš prohlížeč odpovídajícím způsobem konfigurovat; prohlížeče mají zpravidla možnost ukládání omezit nebo ho zcela zakázat. Při deaktivaci cookies může dojít ke kompletnímu omezení funkčnosti našich webových stránek. Cookies reklamy online společností spravují často webové stránky v USA www.aboutads.info nebo webové stránky EU www.youronlinechoices.com.

Nástroje webové analýzy

a) Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „Cookies“, tedy textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a která umožňuje analýzu uživatelů. Informace o používání cookies o používání těchto webových stránek (např. adresa IP, přístupy, navigační toky, doba trvání, používané prohlížeče a koncová zařízení, jazyk a země) se přenáší na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem o jednoduchou analýzu používání našich webových stránek, aby pro naše uživatele byly maximálně uživatelsky přívětivé a efektivní a abychom je mohli dále rozvíjet.

 

Vaši IP adresa bude kvůli aktivaci anonymizace IP (funkce „anonymizelp()”) společnost Google ale v rámci členských státu Evropské unie nebo v jiných smluvních státech
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácené. Pouze ve výjimečných případech se úplná IP adresa předává serveru společnosti Google v USA, kde se zkracuje. Společnost Google tyto informace používá pro vyhodnocování těchto webových stránek, pro sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a pro další služby spojené s používání webových stránek a internetu. Společnost Google  případně předává tyto informace třetím osobám, je-li to zákonem nařízeno nebo jestliže tyto údaje zpracovávají třetí osoby na základě pověření společnosti Google.

Pomocí pluginů prohlížeče můžete společnosti Google zabránit shromažďování údajů zjištěných cookies, které se týkají Vašeho využívání. Použít můžete následující plugin prohlížeče:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jestliže používáte internet ve Vašem mobilním zařízení, můžete zabránit shromažďování cookies podobně jako u stolních počítačů pomocí níže uvedeného tlačítka Deaktivovat Google.

Bližší informace k podmínkám používání a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html resp. www.google.at/intl/de/policies/. S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o provedení služby.

Zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 (1) pís. f. GDPR) na provedení našich stránek s největší uživatelskou přívětivostí a maximální mírou informací / servisu.

b. Další nástroje webové analýzy

Naše webové stránky používají funkce různých nástrojů webové analýzy jako např. Webalizer, AW-Stats, které pracují se soubory log a částečně podléhají GPL (General Public License. Zde se používají cookies, které umožňují analýzu užívání webových stránek uživatelem. Takto získané informace se přenáší na naše servery, kde se ukládají. Jestliže tomu chcete zabránit, nastavte svůj prohlížeč tak, aby neukládal žádné cookies.

 

Tyto nástroje používáme pro marketingové a optimalizační účely, především pro analýzu používání našich webových stránek a s tím související zlepšování funkcí a nabídek a optimalizaci uživatelského chování. Statistickým vyhodnocením uživatelského chování můžeme zlepšit naši nabídku tak, aby pro Vás jako uživatele byla zajímavější. V tom spočívá náš oprávněný zájem na zpracování těchto údajů. Zjištěné údaje (např. IP adresa) se ukládají a v pseudonymizované nebo autonymizované formě dále zpracovávají. Zpracování údajů se provádí na základě zákonných ustanovení (§ 96 (3) spolkového zákona o telekomunikacích a na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 (1) pís. A. GDPR) a/nebo na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 (1) pís. f. GDPR) na provedení našich stránek s největší uživatelskou přívětivostí a maximální mírou informací / servisu.

reCAPTCHA

Tyto webové stránky používají službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Ltd pro zajištění toho, aby zadání jako např. dotazy atd. realizovaly fyzické osoby a neprováděly je automatizované programy / booty. Používáním se shromažďují údaje (jako např. IP adresa, pohyby myši nebo doba návštěvy webových stránek) a předávají se společnosti Google k vyhodnocení. Detaily o ustanovení ochrany osobních údajů najdete na: https://policies.google.com/privacy

 

Zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 (1) pís. f. GDPR) ochránit naše webové stránky před zneužitím.

Adform

Tyto webové stránky používají tracking společnosti Adform A/S. Společnost Adform A/S používá cookie, tedy textový soubor, který je v anonymizované formě uložený na Vašem počítači k zobrazování reklamních sdělení zaměřených na určité cílové skpuiny pomocí platformy Adform. V rámci této služby se shromažďují informace o geografickém původu, typu zařízení a navštívených stránkách, neshromažďují se žádné informace sloužící k identiikaci osob. ID se přiřazují k jednotlivým tématům anonymizovaně. Zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 (1) pís. f. GDPR) informovat co nejlépe a se zaměřením na cílové skupiny.

 

Toto shromažďování můžete vypnout aktivací tlačítka „Opt-Out“ na následujícím odkazu a tím uplatníte své právo na odstoupení: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/. Dále můžete osobní údaje kontrolované Adform A/S vzhledem k označení cookie reklamní platformy od společnosti Adform A/S zde vymazat:

https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/.

Social Media

Tyto webové stránky obsahují externí odkazy – rozeznatelné podle příslušných log - k sociálním sítím Facebook, Instagram, YouTube. Webové stránky nepoužívají žádné pluginy těchto sociálních sítí a tím nedochází k předávání žádných uživatelských údajů.

Máte možnost spojit se s námi přes uvedené sociální sítě a zanechat tam například zprávy, komentáře nebo příspěvky. Ke zpracování dotazů je nutné zpracování uživatelského jména a uvedených informací. Vaše osobní údaje se zpracovávají pouze v rozsahu nutném pro zpracování dotazu. V závislosti od obsahu Vašeho dotazu slouží zpracování (před)smluvních opatření (čl. 6 (1) pís. b. GDPR) nebo našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 (1) pís. f. GDPR) co nejlépe Vás informovat / poskytnout Vám servis.

a. Facebook

Máte možnost kontaktovat nás přes Facebook – Facebook zanechá cookies, které analyzuje chování uživatele, k čemuž dochází nezávisle na tom, zda jste na Facebooku přihlášen(á) nebo ne. Facebook používá tyto cookies k reklamním účelům a k sestavení statistik. Tyto statistiky poskytuje Facebook provozovateli stránek ve funkci Facebook Insights v anonymizované formě.

 

Tyto statistiky analyzujeme, abychom mohli naši nabídku pro Vás připravit ještě zajímavější. Zpracování osobních údajů se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 (1) pís. f. GDPR) poskytovat Vám kvalitní online obsah a zajímavé příspěvky a cílenými reklamními opatřeními přispět k úspěchu naší společnosti.

Informace týkající se údajů zpracovávaných v rámci funkce Facebook Insight získáte zde:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Informace o používání cookies Facebookem si můžete přečíst ve směrnici Facebook Cookies na adrese https://www.facebook.com/policies/cookies/. Všeobecné informace o tom, jak a jaké údaje Facebook zpracovává, jestliže využíváte produkty Facebook (např. naši stránku fanoušků), získáte na směrnici o osobních údajích Facebooku na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/update. Dotazy k směrnici o osobních údajích můžete zasílat na následující odkaz na Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586.

Osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů v rámci používání je společnost Facebook Ireland Ltd. Pro uplatňování Vašich práv dotčené osoby a v případě dotazů na téma ochrany osobních údajů se prosím obraťte přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

V Page Controller Addendum, které jsme s Facebookem uzavřeli (abrufbar unter https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), došlo mezi námi a Facebookem k ujednání, že Facebook převezme, je-li to možné, povinnosti pověřence především co se týká odpovědí na dotazy dotčených osob. Jsme smluvně vázaní povinností přeposlat Vaše dotazy (jestliže se týkají údajů Insights) okamžitě Facebooku. Žádáme Vás obracet se proto především na Facebook.

b. Instagram

Máte možnost kontaktovat nás přes Instagram. Směrnice o ochraně osobních údajů Instagramu je k dispozici na adrese https://help.instagram.com/519522125107875. Za zpracování osobních údajů v rámci Instagramu je zodpovědná společnost Facebook Ireland Ltd. K uplatňování Vašich práv dotčených osob a v případě dotazů na téma ochrana osobních údajů se prosím obracejte přímo na Facebook. Pověřence na ochranu osobních údajů společnosti Facebook Ireland Ltd lze kontaktovat pomocí následujícího formuláře: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. Dotazy k směrnici o ochraně osobních údajů lze zasílat firmě Facebook formulářem na následujícím odkazu: https://help.instagram.com/contact/186020218683230.

 

c. Youtube

Abychom mohli náš obsah prezentovat co nejrozmanitějším a zajímavým způsobem propojili jsme naše webové stránky s videi na Youtube. Youtube je služba společnosti Google Ireland Ltd. Propojením s videi na Youtube se zasílají osobní údaje (např. informace o návštěvě webových stránek, IP adresa, cookies) prohlížečem návštěvníka stránek společnosti Google, případně se přiřadí příslušnému účtu návštěvníka stránek na Youtube a zpracovává je společnost Google. Pro maximální ochranu Vašich údajů jsme při nastavení propojení s videi na Youtube zvolili „rozšířený režim ochrany dat“, který rozsah předávání dat značně omezuje. Bližší informace týkající se dalšího používání údajů shromážděných na našich webových stránkách společností Google najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de. Všeobecné informace o ochraně osobních údajů společnosti Google a informace týkající se možností nastavení k ochraně Vašeho soukromí najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Jestliže vložená videa Youtube sdílíte pomocí Vašich sociálních médií, dochází k dalšímu zpracování osobních údajů. Bližší informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě“. Zpracování osobních údajů se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 (1) pís. f. GDPR) náš obsah prezentovat co nejzajímavěji a poskytovat co nejlepší informace / servis.

 

Navšítívte-li naše stránky Youtube https://www.youtube.com/user/ooetourismus a https://www.youtube.com/user/tourismusooe, shromažďuje a zpracovává společnost Google jako osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů údaje o Vaší návštěvě na webových stránkách Youtube. Jedná se např. o informace o Vámi používaném prohlížeči nebo o zařízení v době Vaší návštěvy nebo o Vašich aktivitách na Youtube (pojmy které vyhledáváte, prohlížená videa atd.). Bližší informace o účelu a rozsahu zpracování společností Google při návštěvě stránky Youtube a informacích o možnostech Vašeho nastavení pro ochranu Vašeho soukromí najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

d. Realizace výherních soutěží

Na našich webových stránkách nebo sociálních médiích máte možnost účastnit se výherních soutěží. Pro účast je nutná určitá aktivita z Vaší strany (např. zanechání komentáře pod příspěvkem, sdílení příspěvku nebo předání zprávy). K určení výherce je nutné zpracování informací o Vámi provedené aktivitě (sem spadají např. Vaše uživatelské jméno nebo obsah komentáře). Po náhodném výběru se výherce zveřejní na našich webových stránkác nebo v komentářích na příslušných sociálních sítích. Osobní údaje nutné pro zaslání příslušné výhry se shromažďují a zjišťují a předávají pouze v rozsahu nutném pro zaslání (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa). Zpracování Vašich osobních údajů v rámci realizace výherní soutěže se provádí z důvodu dodržení našich povinností jako poskytovatele výherní soutěže (čl. 6 (1) pís. b GDPR). Zveřejnění výherce se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 (1) pís. f GDPR) dokumentace a zviditelnění naší výherní soutěže. Bližší informace k výherní soutěži najdete v příslušných podmínkách účasti.

 

Doba uchovávání

Vaše údaje budeme zásadně uchovávat v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání a promlčení po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování, na základě právních povinností nebo je-li to nutné k zabránění uplatňování případných nároků na náhradu škody. Údaje z dotazů uchováváme po dobu 3 let. Na stanovené lhůty pro vymazání používaných sociálních médií / sítí nemáme žádný vliv. Další informace najdete v Social Media. odkazech na prohlášení o ochraně osobních údajů příslušných sociálních sítí; případné další dotazy směřujte prosím přímo na poskytovatele sociální sítě.

 

Autorská práva

Tyto webové stránky i veškerý obsah (fotografie, obrázky, videa, hudba, texty, grafiky, layout atd.) podléhají autorským právům.

 

Vyloučení odpovědnosti

I přes maximální snahu při výběru a zpracování nevzniká žádný nárok na správnost a úplnost, ručení za obsah je výslovně vyloučeno. Za obsah veškerých odkazů, které odkazují na jiné webové stránky než  www.traunsee.atwww.almtal.atwww.traunsee-almtal.atwww.wirtshausfestival.atschmecktakulaeres.almtal.atwww.waldness.atwww.traun-ager-alm.atwww.wander-spass.atwww.naturerlebnisweg-gmundnerberg.atwww.traunseetaxi.atwww.josefweg-salzkammergut.atwww.salzkammergutkultur.at, se ručení výslovně vylučuje; za zde poskytované informace je zodpovědný příslušný poskytovatel služby.

 

U informací o servisu se jedná o nezávazné informace v přehledu. Obsah byl sestaven a vypracován na základě důkladných rešerší a nezakládá žádný nárok na úplnost a správnost. Informace lze kdykoliv změnit a aktualizovat. Ručení za obsah a další doplňující odkazy je výslovně vyloučeno.

 

Vaše práva

Máte právo získat informace o Vašich osobních údajích. Za určitých podmínek máte právo na opravu nebo vymazání Vašich údajů. Dále máte při dodržení zákonných ustanovení právo na omezení zpracování, námitky a přenosu údajů. Budeme-li Vaše údaje zpracovávat z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů, můžete proti tomu podat námitku, jestliže z Vaší situace vyplývají důvody, které brání zpracování osobních údajů. Proti zpracování Vašich osobních údajů pro přímou reklamu můžete podat námitku kdykoliv bez uvedení důvodů. Jestliže se příp. Vaše osobní údaje zpracovávají na základě Vašeho přímého souhlasu, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat. K uplatnění Vašich práv jako dotčené osoby se prosím obraťte na níže uvedené kontaktní adresy.

 

Tourismusverband Traunsee-Almtal
Toscanapark 1, 4810 Gmunden
Tel.: +43 7612 74451
E-Mail: info@traunsee-altmal.at 

Jste-li toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy ochrany osobních údajů, máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího orgánu. V rakousku je to Úřad pro ochranu osobních údajů (www.dsb.gv.at).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo písemně na kontaktních údajích:

 

Mag. Martin Zeppezauer
Thurnbichlweg 50
A-6353 Going am Wilden Kaiser
martin@zepedes.com

V případě písemných dotazů Vás z důvodu ochrany Vašich osobních údajů žádáme o uvedení dodatku „Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Tourismusverband Traunsee-Almtal/Datenschutzbeauftragter v adrese příjemce.

Pro ochranu Vašich údajů si v případě pochybností vyžádáme podklady pro doložení Vaší totožnosti.